Jytte Hollender på LinkedIn

Sæt pris på dig selv

14/8 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kvinder og forhandling, Kvinder og karriere, Kvinder og økonomi, Maskulin og feminin kommunikation | Skriv en kommentar »

“Money, money, money – must be funny – in the rich MAN’s world”

Hvordan er du til at sætte pris på dig selv?

Mange kvinder er temmelig dårlige til det og det koster på mange områder, på både kort og langt sigt. At sætte pris på sig selv kan have flere betydninger. Det kan være at værdsætte sig selv, behandle sig selv godt og tage hensyn til sig selv, men her vil jeg fokusere på det helt bogstavelige, nemlig at få den rigtige løn, honorar eller pris for sine ydelser.

Kvinder halter stadig bagud i lønstatistikkerne. Selv om vi har en lov om ligeløn, så bliver det ikke helt afspejlet i virkeligheden. Kvinder får stadig ofte mindre løn end mænd for helt samme type job og det betyder også mindre i pension.
Som ansat handler det om løn og ansættelsesvilkår og som selvstændig handler det om prisen på ydelser og produkter.

Tænk på at penge i sig selv måske ikke er så vigtige, men det man kan bruge dem til, kan være vigtigt. Når jeg nævner for kvinder at flere penge kan give mulighed for nedsat arbejdstid eller rengøringshjælp og at det igen kan give mere tid til familien eller fritidsinteresser – så blive penge pludselig mere vigtige. For mig betyder penge frihed og muligheder og det er nogle at mine vigtigste værdier.

 

Nogle eksempler fra min hverdag.

Nogle kvinder har decideret svært ved at tale om penge. En deltager på mit kursus om hverdagens forhandlinger fandt ud, af at hun faktisk havde så svært ved at tale om penge, at hun slet ikke kunne sige penge beløb højt. Hun kunne til nød bede om en lønforhøjelse til en højere lønklasse, som svarede til 1000 kr. mere om måneden, men ligefrem at bede om 1000 kr. i lønforhøjelse – nej. Hun fik naturligvis øvelsen at gå rundt resten af dagen i de trygge kursusomgivelser og sige højt ”Jeg vil gerne have 1000,- kr. i lønforhøjelse”. En enkelt øvelse med et stor effekt.

En i øvrigt veluddannet og intelligent ung kvinde sagde for nylig på en af mine workshops: ”Jeg er jo ung, single og har ingen børn, så jeg behøver jo ikke så meget i løn”. Da jeg vendte den rundt og med et smil sagde til hende: ”Så det er kun dem, der er ældre, er i parforhold og har børn, som skal have lønforhøjelse” kunne hun høre det både ulogiske og lidt sjove i det, hun havde sagt. Og nu tror jeg hun skal have lønforhøjelse 🙂

På et af mine salgskurser specielt for kvinder, var der en selvstændige konsulent, som skulle give tilbud på en konsulentopgave. Hun havde regnet på det og var kommet frem til en fornuftig pris på 48.500, for det var en omfattende opgave. Men hun syntes at 48.500 var rigtig mange penge, at det lød som et vældig højt beløb og hun havde svært ved at skulle fortælle det til kunden på deres næste møde ugen efter. Jeg bad hende om, for sig selv at sætte prisen op til 60.000 og gentage det højt mange gange hver dag indtil, hun skulle mødes med kunden. Og da hun mødtes med kunden og skulle fortælle prisen, var det nemt, for det var jo ”kun 48.500 kr.”.

I alle tre tilfælde gælder det er kompetente, veluddannede, intelligente kvinder – det er bare vanskeligt for dem at sætte den rigtige pris på sig selv.

Jeg oplever nogle tendenser, der går igen:

 • Kvinder siger, at penge jo ikke er så vigtige.
 • Kvinder er tilfredse med, hvad de får tilbudt, fordi de forventer mindre.
 • Kvinder er bange for at sætte deres honorar højt, fordi de så er bange for at andre vil have tilsvarende høje forventninger til dem.
 • Kvinder er generelt ikke særlig vilde med at forhandle og er sjældent klar over, hvor meget man faktisk kan forhandle om.
 • Kvinder bruger mere indirekte sprog og har derfor sværere ved at bede direkte og tydeligt om, hvad de ønsker – og bliver derfor ofte overhørt.
 • Kvinder kan ikke lide at bede om mere (i løn eller honorar), fordi de ikke vil opfattes som grådige/griske/egoistiske/usolidariske/usamarbejdsvillige/illoyale (vælg selv).

Hvad kan du helt enkelt gøre?

Der er mange forhold, der kan spille ind her både historisk og personligt. Men det mest interessante her er, hvad du selv kan gøre for at få bedre betaling for din indsats.

Se de ovenstående tendenser igennem og undersøg, om du kan genkende nogle af dem hos dig selv. Hvis det er tilfældet, så gå i gang med at ændre på dem. Brug en god ven eller kollega eller en professionel coach eller rådgiver.

Opgave

 • Undersøg din holdning til penge – er det ok at tjene mange penge?
 • Hvad kan penge give dig, som er vigtigt for dig i dit liv
 • Hvilke kriterier afgør hvor meget du er værd i løn eller honorar?
 • Hvad er du rent faktisk værd? (og hvorfor ikke mere J)
 • Øv dig i at sige beløbet højt – også til andre – det er utroligt, hvad man kan vænne sig til 🙂

Til sidst vil jeg blot minde dig om, at det du gør nu i forhold til at øge dig egen løn eller dit honorar, er med til at bane vejen og gøre det lettere for andre kvinder – så du er ikke egoistisk 🙂

Mange velstandshilsener,
Jytte


Er du også tankelæser?

4/8 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation, Kvinder og karriere, Maskulin og feminin kommunikation | Skriv en kommentar »

Jeg hører ofte kvinder fortælle om, hvordan de læser andres tanker!
De siger det naturligvis ikke direkte, men de fortæller om udsagn som: “Jeg ved, hvad han mener”, “Hun synes ikke jeg er dygtig nok”, ”De ser ikke mig som lederpotentiale” eller andet i den stil.

Kvinder er ofte gode til at observere og gætte andres behov – og måske er det derfor, vi regner med, at vi ved, hvad andre tænker, mener og synes.

Eksempler fra min hverdag:

 1. Der var kvinden, som havde et noget anstrengt forhold til og ikke meget tillid til chef. Hun havde endelig taget sig sammen til at bede om nedsat arbejdstid. Da chefen sagde ja, fortalte hun mig: ”Han sagde ja og det er sikkert fordi, han i virkeligheden gerne vil af med mig”
  Jeg spurgte, om han havde sagt det og hun svarede ”Nej, men det er da helt tydeligt, når han bare siger ja med det samme!”.
 2. Kvinden som sagde ”Jeg ved, at min chef ikke synes at min mening er vigtig”
  Jeg spurgte, om chefen havde sagt det og hun svarede ”nej, men hun afbryder mig ofte til møderne og det siger jo alt”.
 3. Den nye projektleder, som endelig havde fået sit første større projekt og nu skulle holde opstartsmøde med projektdeltagerne. Chefen sagde henkastet, at han synes at det ville være en god ide at tage (senior)projektleder X med til mødet. Den nye projektleder blev stødt og fornærmet, for hendes chef mente ”øjensynligt”, at hun ikke kunne klare det selv.
  Jeg spurgte, om hun vidste det og hun svarede ”Ja, der kan jo ikke være andre årsager” og ydermere havde hun efterfølgende taget fat i ham og fortalt, hvor vred og skuffet hun var over hans forslag!

Fælles for alle tre er, at det kunne have haft en anden betydning:

 1. Måske siger chefen ja til deltid for at kunne beholde en dygtig medarbejder.
 2. Måske afbryder chefen til møderne, fordi hun bliver ivrig og engageret og gerne vil supplere og støtte op om medarbejderen.
 3. Måske synes chefen at seniorprojektlederen skal med til mødet, fordi hun sidder inde med vigtig viden og erfaring fra sidste lignende projekt.

Hvordan kan det være en ulempe i dit arbejdsliv?

Udfordringen er, at hvis det faktisk har vist sig, at vi har haft ret nogle gange, bliver vi endnu mere overbevist om, at vi faktisk ved, hvad andre tænker.

Og ikke nok med at vi læser andres tanker – vi agerer og handler efter det.
Mange kvinder kan gå rundt i dagevis og være kede af det, fornærmede eller vrede over noget, som de tror andre mener eller tænker. I de tilfælde, hvor vi ikke har ret, har vi brugt rigtig meget tid og energi til ingen verdens nytte.

Hvis du ikke passer på, så kan du ødelægge dit forhold til dine kolleger, din chef og andre og du risikerer at gå glip af mange gode muligheder.

Der er næsten også altid fokus på det negative – jeg kan ikke huske i forbindelse med tankelæsning at have hørt sætninger som:

 • Jeg ved, at de synes, jeg er den dygtigste
 • De tænker sikkert godt om mig
 • Jeg er sikker på, at min chef mener, at jeg kan klare opgaven

Denne type sætninger kommer oftest kun, når andre helt tydeligt har sagt noget positivt og helst flere gange – og selv der tror mange ikke helt på det.

Og hvad kan du så gøre ved det?

Du kan starte med at spørge dig selv, hvor ofte du ”godt ved”, hvad andre mener og tænker?

De spørgsmål, som jeg ofte stiller og som du kan stille dig selv er:

 • Ved du det?
 • Hvordan ved du det?
 • Har vedkommende sagt det eller har du spurgt?

I stedet for at tankelæse så ”lav dit hjemmearbejde” og spørg den anden:

 • Hvad tænker du eller hvad mener du?
 • Det virker som om, du er vred/glad/bekymret/henrykt/ked af det – er du det?

Kommunikation er svær nok i forvejen – vi behøver ikke at gøre det vanskeligere ved at gætte på, hvad andre tænker og mener.

Vi ved faktisk ikke, hvad der foregår i hovedet på andre mennesker og meget ofte er det ikke noget, der har med os at gøre!

Hvis vi vidste hvor lidt andre tænker på og beskæftiger sig med os i deres tanker, så ville vi være både lidt skuffede og meget lettede J


Første indtryk, der gør ondt!

19/7 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation, Kvinder og karriere | Skriv en kommentar »

Kan man ændre på et dårligt første indtryk…?

Ja, det kan man sagtens – hvis man da får mulighed for det! Det tager bare længere tid og kræver mere energi end at give et godt første indtryk.

Derfor er det relevant for kvinder, som ønsker mere med deres arbejdsliv.

Hvad enten du er selvstændig eller ansat, vil du ofte have brug for at præsentere dig for mennesker, du ikke har mødt før.

Når jeg deltager i møder sammen med andre kvinder og når jeg møder kvinder ved forskellige netværksarrangementer, hører jeg dem ofte præsentere sig på en måde, som slet ikke viser hvor kompetente, velkvalificerede eller succesrige de er.

Uden formodentlig at ville det, starter de med at undersælge sig selv, fremstå usikre, uden succes og ikke særlig kvalificerede – selv om jeg ved, at de er det!

Hvad er det, jeg ser og hører?

Det, jeg oplever, er blandt andet:

 • Tale for hurtigt
 • Sætninger, der bliver snuppet af eller afbrudt
 • Afkorte præsentationen, hvis ikke de får opmuntrende nik
 • Begynde at forklare – ”Ja, altså, jeg er egentlig ikke leder for hele afdelingen…” eller ”Jeg er bare mig selv i min virksomhed, fordi…”
 • Se ned eller op og lede efter ordene og derfor ikke have øjenkontakt
 • Være alt for beskeden eller tilbageholdende
 • Have svært ved at nævne egne titler

Jeg hørte for nylig en ung succesrig kvinde præsentere sig med ordene ”Jeg har titel af direktør” – i stedet for at sige ”Jeg er direktør” – er den ikke sød!

Eller projektlederen ”Egentlig er jeg ikke rigtig projektleder!” – hvad mon hun så er?

En lille ting, der gør en stor forskel.

Når jeg hjælper kvinder med at få nyt job – eller selvstændige med at få flere kunder – så arbejder vi meget med, hvordan man præsenterer sig selv ved den første kontakt.

Det er faktisk helt enkelt, men det kan virkelig gøre en stor forskel. De fleste glemmer bare at tage det med i deres forberedelse. Din præsentation skal forberedes ligesom du også forbereder resten af mødet.

 

Hvordan kommer du videre

Når du går i gang med at toptune din præsentation (et herligt mandeord), så kan du med fordel tænke over følgende

 • Vælg ordene med omhu – når du bare har tid til få ord, så skal det være de rigtige.
  Og som du sikkert har hørt mig sige før – væk med de minimalistiske ord, lille, mindre, kun, en smule, lidt, bare, osv.
 • Lyt til hvordan andre gør – hvad gør de godt og mindre godt – lad dig inspirere
  Og husk så, at du skal være dig selv!
 • Tal langsomt og med overbevisning – og læg tryk på de vigtigste ord
 • Ret dig op – også selv om du sidder ned
 • Øv dig – igen og igen – det er ikke helt let at præsentere sig selv på bare 15 sekunder. Først foran spejlet og derefter ”live”.

Husk at du skal tage dig selv og din karriere seriøst, hvis du vil have at andre skal gøre det.
Du skal udstråle, at du er noget særligt – for det er du!

Spørg dig selv – hvis mødet sluttede lige efter din præsentation, vil de andre så kunne huske hvem du er, hvad du arbejder med og hvad du kan?

God fornøjelse med det – jeg glæder mig til at høre din præsentation, når vi mødes næste gang.


“Jeg er også god til at bage boller…”

11/7 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation | Skriv en kommentar »

Dette sendte jeg som nyhedsbrev i februar 2010 og der er stadig nogle, som refererer til det. Så jeg tænkte, at det ville have godt af at blive gentaget 🙂

************

”Jeg er også god til at bage boller…”

 

Bemærkningen faldt, da min venindes 7-årige datter, Anna Matam, fik ros for at hun kunne bage så gode muffins, som hun og hendes mor havde medbragt til nogle venner, ”Du er vel nok god til at bage muffins” – og til det kan man jo svare meget!

Hvis hun havde været den typiske voksne danske kvinde, så havde hun måske sagt:

”Nå, det er da ikke noget særligt” eller ”De blev faktisk ikke helt så gode, som jeg havde regnet med” eller ”Ja, jeg var faktisk heldig i dag” (ikke noget med talent her!)

Men hun svarede ”Jeg er også god til at bage boller…” 🙂 – Herligt!


Hvorfor er dette interessant?

Fordi jeg hele tiden hører det omkring mig, når jeg taler med andre kvinder, når jeg underviser og  holder workshops og også i det offentlige rum – igen en fordel ved at bruge offentlige transportmidler. Sikke mange samtaler, jeg har mulighed for at overhøre 🙂

Og det betyder noget for andres opfattelse af dig og dine kvalifikationer og evner. – hvad enten du er ansat og gerne vil noget mere med din karriere – eller du er selvstændig og ønsker at have succes med din virksomhed.

Det betyder også noget, når du bare er sammen med andre mennesker. Kender du irritationen, når andre ikke vil tage imod din ros?
Du siger måske ”Jeg er bare så imponeret over, at du kan finde rundt i disse budget tal” – ”Åh, det er da ikke noget særligt” – ”Det synes jeg, for jeg har svært ved det” – ”Det er altså helt enkelt, for jeg er ikke god til tal generelt” – luften går ligesom lidt af ballonen!

Og det er ofte lettere at tage imod kritik, for der er vi jo selv helt enige!

Der kan være mange årsager til dette, men måske er det fuldstændig underordnet hvorfor, vi gør det – vi skal bare holde op med det og så skal vi lære at tage imod ros og anerkendelse.

 

Her er nogle almindelige eksempler:

”Jeg synes, din præsentation i dag var rigtig god” – ”tak, men jeg var faktisk ikke helt tilfreds med min indledning.”

”Det var vel nok et flot indtægtsresultat din virksomhed havde sidste år” – ”ja, men jeg nåede faktisk ikke helt mit mål”

”Jeg er imponeret af at du kunne gennemføre det motionsløb sidste uge” – ”ja, men jeg blev altså den sidste i vores gruppe”

Kan du genkende noget af det ovenstående – om ikke hos dig selv, så hos andre 🙂

 

Forestil dig reaktionerne hvis du i stedet modtog komplimenterne eller rosen på denne måde:

”Jeg synes din præsentation i dag var rigtig god” – ”Ja, jeg er også god til at være mødeleder”

”Det var vel nok et flot indtægtsresultat din virksomhed havde sidste år” – ”Jeg har også været god til at holde igen på udgifterne”

”Det var vel nok flot at du kunne gennemføre det motionsløb sidste uge” – ”Jeg er også god til at svømme”

Sjovt ikke…:-)

Hvad kan man gøre ved det – hvad skal man gøre ved det?

Hvis du kan genkende det og dette giver mening, så beslut dig for at ændre det.

Hvis det er svært – eller for meget (og det er det måske) at sige ”Jeg er også god til at bage boller” – så øv dig i bare at sige ”Tak” eller ”Tak, der er jeg glad for at du siger/synes” – for det er du vel inderst inde?

Og hvis du ikke siger det højt, så tænk i hvert fald ”ja, det er rigtigt – og jeg er også god til at…(brug bare ”at bage boller” – det er helt ok)

Det vil være godt for dine tanker, din holdning og dit humør.


At sætte mål.

24/7 2011 | Karriereudvikling for kvinder, Kvinder og karriere, Selvstændige kvinder | Kommentarer lukket til At sætte mål.

Ugens citat:

“The greater danger for most of us is not
that our aim is too high and we miss it,
but that it is too low and we reach it.”
– Michelangelo

Hvad gør du, når du sætter mål for dig selv – både privat og arbejdsmæssigt?


Blame someone else… :-)

24/2 2011 | Karriereudvikling for kvinder, Kvinder og energi | Kommentarer lukket til Blame someone else… :-)

Rigtig mange kvinder har en tendens til at være utrolig hårde ved sig selv.
Når de laver en fejl kværner de rundt i det igen og igen og bliver ved med at bebrejde sig selv. Det tager fokus fra deres vigtige opgaver og det dræner energi.
Hvis du kan genkende det (det kan jeg) – så vil du sikker også kunne smile at dette citat:
Blame someone else and get on with your life.
  –
Alan Woods

En god skabelon til månedscheck

9/2 2011 | Kvindelig virksomhedsejer, Selvstændige kvinder | Kommentarer lukket til En god skabelon til månedscheck

For nogle år siden var jeg med i en rigtig god netværksgruppe med 5 meget kompetente kvinder, blandt andet  Abelone Glahn. Abelone er jo en klog kvinde og jeg har lært meget af hende.  Blandt andet fik jeg på et tidspunkt denne skabelon til et enkelt, men meget effektivt månedscheck.

Jeg har brugt den i flere perioder og den har givet mig et godt og enkelt overblik. Jeg tror på værdien i at stoppe op med jævne mellemrum og gøre status – og så justere sine mål og sin handlingsplan.

Den er vist egentlig beregnet mest til selvstændige, men jeg synes sagtens, den kan bruges også, hvis du er ansat.

Hent skabelonen HER


“Jeg vil jo ikke være til besvær!”

6/2 2011 | Kommunikation, Kvinder og energi, Maskulin og feminin kommunikation | Kommentarer lukket til “Jeg vil jo ikke være til besvær!”

Jeg synes faktisk, jeg selv er kommet rigtig langt i forhold til den typiske kvindekommunikation og de typiske kvindelige adfærdsmønstre – og alligevel sidder de altså så dybt, at det ind imellem popper op for mig de sjoveste steder.

En typisk ting, jeg ofte hører kvinder fortælle om, er det at være til besvær eller rettere ønsket om ikke at være det.

Man beder ikke om lønforhøjelse eller hjælp til sine opgaver, fordi man ved at chefen har så travlt lige nu – om man vil ikke besvære hende med det.
Man holder ikke på sin ret i diskussioner, fordi man ikke vil virke påståelig og eller besværlig .
Man fortsætter ikke med at spørge , til man forstår noget helt, fordi det er jo kan være besværligt for den anden.
I butikken bliver man ikke ved med at bede om det, man vil have og accepterer et “Det tror jeg ikke vi har” af hensyn til de næste i køen, for det kunne jo tage for lang tid og det ville være besværligt for dem at skulle vente.

Kalvemedaljoner

Ønsket om ikke at være til besvær og forsøge at undgå det, oplevede jeg selv, da jeg i går skulle købe kalvekød i Føtex. Der lå ikke kalvemedaljoner i montren og jeg spurgte slagteren, om de havde nogle. Han gik ud og kiggede efter og kom tilbage med et stort stykke kød og sagde “Det havde vi, hvor mange skal du have?”

Og det var der “jeg røg i” – for jeg hørte mig selv sige “4 stykker” – men jeg skulle egentlig bare have haft 2!

Og da jeg tænkte over det bagefter fandt jeg ud af hvorfor: Jeg syntes, jeg havde besværet ham ved at afbryde ham i det han var i gang i og han havde være helt ude i kølerummet – og så skulle hav oveni købet også skære dem ud til mig. Så jeg syntes ikke, at jeg bare kunne nøjes med at bede om de to stykker, jeg havde tænkt mig, men mindst om 4 – det er da mærkeligt, ikke…

Så jeg arbejder videre med at øve mig i at “være besværlig” 🙂


Det gælder sikkert også for kvinder…

4/2 2011 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation | Kommentarer lukket til Det gælder sikkert også for kvinder…

I går aftes var jeg med på et webinar fra USA og fik god inspiration.

Et citat fra webinarlederen var:

“A man is what he thinks of all day long” – og det gælder nok også for kvinder 🙂

Så hvilke tanker har du hele dagen?
Er det fokus på dine klare mål den indsats, du vil yde – eller er det måske bekymringer om, hvordan du når dem og om det nu går godt?

Tænk over hvad du tænker over hele dagen 🙂


CV formulering og beskedenhed – igen!

23/1 2011 | Kommunikation, Kvinder og karriere, Maskulin og feminin kommunikation | Kommentarer lukket til CV formulering og beskedenhed – igen!

Igen og igen oplever jeg at kvinder er alt for beskedne, når de skal beskrive sig selv. 
Og igen og igen oplever jeg, at det er jeg også selv, hvis jeg ikke er meget opmærksom på det 🙂

Jeg er ved at opdatere mit eget CV og havde skrevet, at jeg i et af mine leder job var en del af ledergruppen. En klog tidligere kollega, som nu arbejder med blandt andet rekruttering, mindede mig om, at jeg jo var med til at træffe store overordnede strategiske beslutninger for hele organisationen – og at det jo godt kunne fremgå af mit CV!

Så jeg ændrede det fra: 

 • Med i ledergruppen

 til:

 • Del af skandinavisk management team og deltager i strategiske og operationelle ledermøder og seminarer

 Ja, ja, det ligger dybt i de fleste af os – og vi skal hele tiden være opmærksomme på det!

PS. Da jeg nævnte dette for Mike, min kloge mand, sagde han overrasket “Why would you minimize it?” – og det interessante er jo, at jeg ikke tænker, at jeg minimerer det – faktisk tænker jeg slet ikke – og det er der, det går galt 🙂