Jytte Hollender på LinkedIn

Sæt pris på dig selv

14/8 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kvinder og forhandling, Kvinder og karriere, Kvinder og økonomi, Maskulin og feminin kommunikation | Skriv en kommentar »

“Money, money, money – must be funny – in the rich MAN’s world”

Hvordan er du til at sætte pris på dig selv?

Mange kvinder er temmelig dårlige til det og det koster på mange områder, på både kort og langt sigt. At sætte pris på sig selv kan have flere betydninger. Det kan være at værdsætte sig selv, behandle sig selv godt og tage hensyn til sig selv, men her vil jeg fokusere på det helt bogstavelige, nemlig at få den rigtige løn, honorar eller pris for sine ydelser.

Kvinder halter stadig bagud i lønstatistikkerne. Selv om vi har en lov om ligeløn, så bliver det ikke helt afspejlet i virkeligheden. Kvinder får stadig ofte mindre løn end mænd for helt samme type job og det betyder også mindre i pension.
Som ansat handler det om løn og ansættelsesvilkår og som selvstændig handler det om prisen på ydelser og produkter.

Tænk på at penge i sig selv måske ikke er så vigtige, men det man kan bruge dem til, kan være vigtigt. Når jeg nævner for kvinder at flere penge kan give mulighed for nedsat arbejdstid eller rengøringshjælp og at det igen kan give mere tid til familien eller fritidsinteresser – så blive penge pludselig mere vigtige. For mig betyder penge frihed og muligheder og det er nogle at mine vigtigste værdier.

 

Nogle eksempler fra min hverdag.

Nogle kvinder har decideret svært ved at tale om penge. En deltager på mit kursus om hverdagens forhandlinger fandt ud, af at hun faktisk havde så svært ved at tale om penge, at hun slet ikke kunne sige penge beløb højt. Hun kunne til nød bede om en lønforhøjelse til en højere lønklasse, som svarede til 1000 kr. mere om måneden, men ligefrem at bede om 1000 kr. i lønforhøjelse – nej. Hun fik naturligvis øvelsen at gå rundt resten af dagen i de trygge kursusomgivelser og sige højt ”Jeg vil gerne have 1000,- kr. i lønforhøjelse”. En enkelt øvelse med et stor effekt.

En i øvrigt veluddannet og intelligent ung kvinde sagde for nylig på en af mine workshops: ”Jeg er jo ung, single og har ingen børn, så jeg behøver jo ikke så meget i løn”. Da jeg vendte den rundt og med et smil sagde til hende: ”Så det er kun dem, der er ældre, er i parforhold og har børn, som skal have lønforhøjelse” kunne hun høre det både ulogiske og lidt sjove i det, hun havde sagt. Og nu tror jeg hun skal have lønforhøjelse 🙂

På et af mine salgskurser specielt for kvinder, var der en selvstændige konsulent, som skulle give tilbud på en konsulentopgave. Hun havde regnet på det og var kommet frem til en fornuftig pris på 48.500, for det var en omfattende opgave. Men hun syntes at 48.500 var rigtig mange penge, at det lød som et vældig højt beløb og hun havde svært ved at skulle fortælle det til kunden på deres næste møde ugen efter. Jeg bad hende om, for sig selv at sætte prisen op til 60.000 og gentage det højt mange gange hver dag indtil, hun skulle mødes med kunden. Og da hun mødtes med kunden og skulle fortælle prisen, var det nemt, for det var jo ”kun 48.500 kr.”.

I alle tre tilfælde gælder det er kompetente, veluddannede, intelligente kvinder – det er bare vanskeligt for dem at sætte den rigtige pris på sig selv.

Jeg oplever nogle tendenser, der går igen:

 • Kvinder siger, at penge jo ikke er så vigtige.
 • Kvinder er tilfredse med, hvad de får tilbudt, fordi de forventer mindre.
 • Kvinder er bange for at sætte deres honorar højt, fordi de så er bange for at andre vil have tilsvarende høje forventninger til dem.
 • Kvinder er generelt ikke særlig vilde med at forhandle og er sjældent klar over, hvor meget man faktisk kan forhandle om.
 • Kvinder bruger mere indirekte sprog og har derfor sværere ved at bede direkte og tydeligt om, hvad de ønsker – og bliver derfor ofte overhørt.
 • Kvinder kan ikke lide at bede om mere (i løn eller honorar), fordi de ikke vil opfattes som grådige/griske/egoistiske/usolidariske/usamarbejdsvillige/illoyale (vælg selv).

Hvad kan du helt enkelt gøre?

Der er mange forhold, der kan spille ind her både historisk og personligt. Men det mest interessante her er, hvad du selv kan gøre for at få bedre betaling for din indsats.

Se de ovenstående tendenser igennem og undersøg, om du kan genkende nogle af dem hos dig selv. Hvis det er tilfældet, så gå i gang med at ændre på dem. Brug en god ven eller kollega eller en professionel coach eller rådgiver.

Opgave

 • Undersøg din holdning til penge – er det ok at tjene mange penge?
 • Hvad kan penge give dig, som er vigtigt for dig i dit liv
 • Hvilke kriterier afgør hvor meget du er værd i løn eller honorar?
 • Hvad er du rent faktisk værd? (og hvorfor ikke mere J)
 • Øv dig i at sige beløbet højt – også til andre – det er utroligt, hvad man kan vænne sig til 🙂

Til sidst vil jeg blot minde dig om, at det du gør nu i forhold til at øge dig egen løn eller dit honorar, er med til at bane vejen og gøre det lettere for andre kvinder – så du er ikke egoistisk 🙂

Mange velstandshilsener,
Jytte


Er du også tankelæser?

4/8 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation, Kvinder og karriere, Maskulin og feminin kommunikation | Skriv en kommentar »

Jeg hører ofte kvinder fortælle om, hvordan de læser andres tanker!
De siger det naturligvis ikke direkte, men de fortæller om udsagn som: “Jeg ved, hvad han mener”, “Hun synes ikke jeg er dygtig nok”, ”De ser ikke mig som lederpotentiale” eller andet i den stil.

Kvinder er ofte gode til at observere og gætte andres behov – og måske er det derfor, vi regner med, at vi ved, hvad andre tænker, mener og synes.

Eksempler fra min hverdag:

 1. Der var kvinden, som havde et noget anstrengt forhold til og ikke meget tillid til chef. Hun havde endelig taget sig sammen til at bede om nedsat arbejdstid. Da chefen sagde ja, fortalte hun mig: ”Han sagde ja og det er sikkert fordi, han i virkeligheden gerne vil af med mig”
  Jeg spurgte, om han havde sagt det og hun svarede ”Nej, men det er da helt tydeligt, når han bare siger ja med det samme!”.
 2. Kvinden som sagde ”Jeg ved, at min chef ikke synes at min mening er vigtig”
  Jeg spurgte, om chefen havde sagt det og hun svarede ”nej, men hun afbryder mig ofte til møderne og det siger jo alt”.
 3. Den nye projektleder, som endelig havde fået sit første større projekt og nu skulle holde opstartsmøde med projektdeltagerne. Chefen sagde henkastet, at han synes at det ville være en god ide at tage (senior)projektleder X med til mødet. Den nye projektleder blev stødt og fornærmet, for hendes chef mente ”øjensynligt”, at hun ikke kunne klare det selv.
  Jeg spurgte, om hun vidste det og hun svarede ”Ja, der kan jo ikke være andre årsager” og ydermere havde hun efterfølgende taget fat i ham og fortalt, hvor vred og skuffet hun var over hans forslag!

Fælles for alle tre er, at det kunne have haft en anden betydning:

 1. Måske siger chefen ja til deltid for at kunne beholde en dygtig medarbejder.
 2. Måske afbryder chefen til møderne, fordi hun bliver ivrig og engageret og gerne vil supplere og støtte op om medarbejderen.
 3. Måske synes chefen at seniorprojektlederen skal med til mødet, fordi hun sidder inde med vigtig viden og erfaring fra sidste lignende projekt.

Hvordan kan det være en ulempe i dit arbejdsliv?

Udfordringen er, at hvis det faktisk har vist sig, at vi har haft ret nogle gange, bliver vi endnu mere overbevist om, at vi faktisk ved, hvad andre tænker.

Og ikke nok med at vi læser andres tanker – vi agerer og handler efter det.
Mange kvinder kan gå rundt i dagevis og være kede af det, fornærmede eller vrede over noget, som de tror andre mener eller tænker. I de tilfælde, hvor vi ikke har ret, har vi brugt rigtig meget tid og energi til ingen verdens nytte.

Hvis du ikke passer på, så kan du ødelægge dit forhold til dine kolleger, din chef og andre og du risikerer at gå glip af mange gode muligheder.

Der er næsten også altid fokus på det negative – jeg kan ikke huske i forbindelse med tankelæsning at have hørt sætninger som:

 • Jeg ved, at de synes, jeg er den dygtigste
 • De tænker sikkert godt om mig
 • Jeg er sikker på, at min chef mener, at jeg kan klare opgaven

Denne type sætninger kommer oftest kun, når andre helt tydeligt har sagt noget positivt og helst flere gange – og selv der tror mange ikke helt på det.

Og hvad kan du så gøre ved det?

Du kan starte med at spørge dig selv, hvor ofte du ”godt ved”, hvad andre mener og tænker?

De spørgsmål, som jeg ofte stiller og som du kan stille dig selv er:

 • Ved du det?
 • Hvordan ved du det?
 • Har vedkommende sagt det eller har du spurgt?

I stedet for at tankelæse så ”lav dit hjemmearbejde” og spørg den anden:

 • Hvad tænker du eller hvad mener du?
 • Det virker som om, du er vred/glad/bekymret/henrykt/ked af det – er du det?

Kommunikation er svær nok i forvejen – vi behøver ikke at gøre det vanskeligere ved at gætte på, hvad andre tænker og mener.

Vi ved faktisk ikke, hvad der foregår i hovedet på andre mennesker og meget ofte er det ikke noget, der har med os at gøre!

Hvis vi vidste hvor lidt andre tænker på og beskæftiger sig med os i deres tanker, så ville vi være både lidt skuffede og meget lettede J


Første indtryk, der gør ondt!

19/7 2018 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation, Kvinder og karriere | Skriv en kommentar »

Kan man ændre på et dårligt første indtryk…?

Ja, det kan man sagtens – hvis man da får mulighed for det! Det tager bare længere tid og kræver mere energi end at give et godt første indtryk.

Derfor er det relevant for kvinder, som ønsker mere med deres arbejdsliv.

Hvad enten du er selvstændig eller ansat, vil du ofte have brug for at præsentere dig for mennesker, du ikke har mødt før.

Når jeg deltager i møder sammen med andre kvinder og når jeg møder kvinder ved forskellige netværksarrangementer, hører jeg dem ofte præsentere sig på en måde, som slet ikke viser hvor kompetente, velkvalificerede eller succesrige de er.

Uden formodentlig at ville det, starter de med at undersælge sig selv, fremstå usikre, uden succes og ikke særlig kvalificerede – selv om jeg ved, at de er det!

Hvad er det, jeg ser og hører?

Det, jeg oplever, er blandt andet:

 • Tale for hurtigt
 • Sætninger, der bliver snuppet af eller afbrudt
 • Afkorte præsentationen, hvis ikke de får opmuntrende nik
 • Begynde at forklare – ”Ja, altså, jeg er egentlig ikke leder for hele afdelingen…” eller ”Jeg er bare mig selv i min virksomhed, fordi…”
 • Se ned eller op og lede efter ordene og derfor ikke have øjenkontakt
 • Være alt for beskeden eller tilbageholdende
 • Have svært ved at nævne egne titler

Jeg hørte for nylig en ung succesrig kvinde præsentere sig med ordene ”Jeg har titel af direktør” – i stedet for at sige ”Jeg er direktør” – er den ikke sød!

Eller projektlederen ”Egentlig er jeg ikke rigtig projektleder!” – hvad mon hun så er?

En lille ting, der gør en stor forskel.

Når jeg hjælper kvinder med at få nyt job – eller selvstændige med at få flere kunder – så arbejder vi meget med, hvordan man præsenterer sig selv ved den første kontakt.

Det er faktisk helt enkelt, men det kan virkelig gøre en stor forskel. De fleste glemmer bare at tage det med i deres forberedelse. Din præsentation skal forberedes ligesom du også forbereder resten af mødet.

 

Hvordan kommer du videre

Når du går i gang med at toptune din præsentation (et herligt mandeord), så kan du med fordel tænke over følgende

 • Vælg ordene med omhu – når du bare har tid til få ord, så skal det være de rigtige.
  Og som du sikkert har hørt mig sige før – væk med de minimalistiske ord, lille, mindre, kun, en smule, lidt, bare, osv.
 • Lyt til hvordan andre gør – hvad gør de godt og mindre godt – lad dig inspirere
  Og husk så, at du skal være dig selv!
 • Tal langsomt og med overbevisning – og læg tryk på de vigtigste ord
 • Ret dig op – også selv om du sidder ned
 • Øv dig – igen og igen – det er ikke helt let at præsentere sig selv på bare 15 sekunder. Først foran spejlet og derefter ”live”.

Husk at du skal tage dig selv og din karriere seriøst, hvis du vil have at andre skal gøre det.
Du skal udstråle, at du er noget særligt – for det er du!

Spørg dig selv – hvis mødet sluttede lige efter din præsentation, vil de andre så kunne huske hvem du er, hvad du arbejder med og hvad du kan?

God fornøjelse med det – jeg glæder mig til at høre din præsentation, når vi mødes næste gang.


At sætte mål.

24/7 2011 | Karriereudvikling for kvinder, Kvinder og karriere, Selvstændige kvinder | Kommentarer lukket til At sætte mål.

Ugens citat:

“The greater danger for most of us is not
that our aim is too high and we miss it,
but that it is too low and we reach it.”
– Michelangelo

Hvad gør du, når du sætter mål for dig selv – både privat og arbejdsmæssigt?


CV formulering og beskedenhed – igen!

23/1 2011 | Kommunikation, Kvinder og karriere, Maskulin og feminin kommunikation | Kommentarer lukket til CV formulering og beskedenhed – igen!

Igen og igen oplever jeg at kvinder er alt for beskedne, når de skal beskrive sig selv. 
Og igen og igen oplever jeg, at det er jeg også selv, hvis jeg ikke er meget opmærksom på det 🙂

Jeg er ved at opdatere mit eget CV og havde skrevet, at jeg i et af mine leder job var en del af ledergruppen. En klog tidligere kollega, som nu arbejder med blandt andet rekruttering, mindede mig om, at jeg jo var med til at træffe store overordnede strategiske beslutninger for hele organisationen – og at det jo godt kunne fremgå af mit CV!

Så jeg ændrede det fra: 

 • Med i ledergruppen

 til:

 • Del af skandinavisk management team og deltager i strategiske og operationelle ledermøder og seminarer

 Ja, ja, det ligger dybt i de fleste af os – og vi skal hele tiden være opmærksomme på det!

PS. Da jeg nævnte dette for Mike, min kloge mand, sagde han overrasket “Why would you minimize it?” – og det interessante er jo, at jeg ikke tænker, at jeg minimerer det – faktisk tænker jeg slet ikke – og det er der, det går galt 🙂


Blærerøv eller bare smart…

26/11 2010 | Karriereudvikling for kvinder, Kommunikation, Kvinder og karriere, Maskulin og feminin kommunikation | Kommentarer lukket til Blærerøv eller bare smart…

“Den unge forretningsmand havde fået nyt stort kontor og en person bankede på. For at imponere gæsten tog forretningsmanden telefonen og lod som om han havde en meget vigtig samtale. Efter nogle minutter lagde han røret på og vinkede gæsten ind: “Hvad drejer det sig om?” – “Jeg kommer fra telenor for at koble telefonen til…”

Jeg har hørt denne historie før, men synes stadig den er sød.
Og så passer den fint ind i min teori om, at mænd generelt er bedre til at få ting til at se ud af mere, end de muligvis er. 

Tænk på det næste gang, du bliver imponeret over en mands karriere eller evner og kvalifikationer – måske er han ikke så meget bedre end andre – eller dig, men bare bedre til at lade som om!