Jytte Hollender på LinkedIn

Din vej til lederjobbet

Lederudvikling for kvinder. Et kursus for kvindelige medarbejdere i virksomheder, der ønsker at identificere og udvikle deres potentielle, kvindelige ledere.

Træf beslutninger med bredere perspektiv
En virksomhed med både kvinder og mænd i ledergruppen vil ofte have et mere nuanceret syn på ledelse. Kvinder og mænd bidrager med forskellige egenskaber og sammen danner de en mere helstøbt gruppe.

Skab grobund for flere kvindelige ledere
Kvinder med ressourcer og kompetencer findes allerede i organisationen! Men de afholder sig måske fra at søge lederstillingerne? Årsagen kan være, at de ikke er fuldt bevidste om deres egne kompetencer. Eller mangler viden om, hvad en lederkarriere kræver.

Målgruppe
Kvinder med potentiale til stillinger som f.eks. gruppeleder, afdelingsleder eller projektleder.

Kursets formål

 • At motivere flere kvindelige medarbejdere til lederskab.
 • At øge antallet af kvalificerede, potentielle ledere i virksomheden.
 • At udvikle medarbejdernes potentiale fuldt ud.

Kursets indhold

 • Identifikation og udvikling af personlige ressourcer i forhold til et lederjob.
 • Adfærd og reaktionsmønstre i konkrete jobsituationer.
 • Analyser og øvelser: Jobværdier, lederressourcer og ledererfaringer. · Motivation og drivkraft. Forholdet til succes og fiasko.
 • Personlig målsætning og konkret handlingsplan.

Kursusdeltagerens udbytte

 • Bevidsthed om egne ambitioner, ressourcer, egenskaber og kvalifikationer.
 • Klarhed over egne lederegenskaber.
 • Enkle og effektive kommunikationsværktøjer.
 • Konkret, personlig handlingsplan.

Virksomhedens udbytte

 • Udvikling af potentielle lederkandidater.
 • Medarbejdere der er sikre på deres personlige ressourcer og kvaliteter.
 • Kvindelige lederkandidater som er parate til at videreudvikle sig i samarbejde med virksomheden.

Kursets varighed:
Tre dage, fordelt på to intensive kursusdage og en opfølgningsdag.

Deltagerantal:

8-12 personer.