Jytte Hollender på LinkedIn

Karriereudvikling for kvinder

Et kursus for kvinder, der ønsker at arbejde målrettet og professionelt med deres karriere.

Lær hvordan du bliver bedre til at anvende og udvikle dine faglige og personlige styrker, så du bliver mere synlig i din organisation – og lær om de uskrevne regler i erhvervslivet.

I forhold til karriereplanlægning sætter kvinder ofte deres mål lavere, end de i virkeligheden har evner til – hvis de overhovedet planlægger bevidst. En bevidst planlægning af karrieren kan sætte målene på et højere, mere udfordrende, mere tilfredsstillende og samtidig realistisk niveau.

Du lærer at: 

  • Identificere dine personlige ressourcer og din personlige stil – og dermed styrke din egen gennemslagskraft.
  • Forstå og bruge forskellige måder at kommunikere på.
  • Præsentere dig selv, dine egenskaber og kvalifikationer bedst muligt.
  • Blive mere synlig, så du opnår større anerkendelse og respekt fra dine omgivelser.
  • Blive opmærksom på nye muligheder og sætte konkrete mål for din karriere.

Form
På kurset arbejder du sammen med de øvrige deltagere med dine personlige ressourcer i forhold til din fremtidige karriere. Gennem øvelser og analyser bliver du bevidst om dine egne job værdier, erfaringer, egenskaber og kvalifikationer. Hvad har du med dig, som du med fordel kan drage nytte af i din karriere?

Du lærer at forholde dig til både succes og fiasko – og du lærer, hvordan du mobiliserer den rette gejst, motivation og drivkraft til din fremtidige karriere. Du udarbejder dine egne personlige målsætninger og en konkret handlingsplan for udvikling af dine evner i forhold til fremtidige karriereønsker.

Udbytte
Du bliver i stand til klart at definere egne egenskaber og kvalifikationer i forhold til dine fremtidige karriereønsker. Og du udarbejder en handlingsplan for videreudvikling med klare mål for din fremtidige karriere.

Kursets varighed:
Tre dage, fordelt på to intensive kursusdage og en opfølgningsdag.

Deltagerantal:
8-16 personer.