Jytte Hollender på Facebook Jytte Hollender på LinkedIn Jytte Hollender på Twitter Tilmelding til rss feed for Jytte Hollenders blog

Teamudvikling og effektivitet

 

Forøg dit teams trivsel og effektivitet

Lær at bruge forskellene i team-medlemmers måde at kommunikere og arbejde på konstruktivt. Oplev hvordan det forbedrer opgaveløsningen, samarbejdet og problemløsningen, øger kvaliteten af teamets beslutninger og fører til bedre resultater.

De enkelte medlemmer af et team har forskellige præferencer i forhold til måden at kommunikere og arbejde. Netop det kan styrke teamets evne til at træffe velovervejede beslutninger og optimere resultaterne. Men det kræver at alle er bevidste om egne og andres præferencer og hvordan der påvirker samarbejdet.

Målgruppe
Teams, afdelinger, projekt teams og ledergrupper.
I internationale teams med medarbejdere af forskellig kultuel baggrund inkluderes kulturforståelse.

Formål
At forbedre teamets samarbejde, effektivitet og resultater. At blive bevidste om den enkelte og teamets foretrukne måder at kommunikere og arbejde på. At bruge denne viden til at optimere opgaveløsning, kommunikation, samarbejde og resultater.

Indhold

 • Gennemgang af team udviklings model
 • Deltagernes individuelle profiler med afklaring af team-medlemmernes foretrukne kommunikations- og arbejdsstile
 • Forståelse for forskellige arbejdsstile
 • Arbejdsværktøj til Problemløsning, Beslutningstagen, Forberedelse til møder og forhandlinger, Kvalitetssikring samt Ide udvikling
 • Hvordan modellen bruges mest effektivt i teamsamarbejdet

Udbytte

 • Øget effektivitet i teamet
 • Effektiv problemløsning
 • Bedre beslutninger
 • Bedre samarbejde og færre konflikter
 • Individuel kompetenceudvikling
 • Udviklingsplan for teamet

Undervisningsformen er teori, eksempler og høj deltageraktivitet i form af opgaver og øvelser, som tager udgangspunkt i aktuelle opgaver og problemstillinger fra deltagernes hverdag.

Varighed: 1-2 dage.

Deltagerantal: 4 -12 personer.