Jytte Hollender på LinkedIn

Samspilsobservationer

.

I skilsmisse situationer kan der være brug for at en neutral person observerer samspillet mellem barnet og forældrene for at kunne vurdere, hvad der fremover vil være det bedste for barnet.

Samspilsobservationer kan hjælpe familier med at forbedre deres kommunikation, løse konflikter og styrke deres bånd samt skabe bedre og mere harmoniske relationer.

En coach er en erfaren observatør, som identificerer mønstre i jeres interaktioner og giver objektiv feedback og værktøjer til forbedring. Coachen fokuserer på at skabe et trygt og støttende miljø, hvor alle familiemedlemmer kan udtrykke sig frit og føle sig hørt.

Observationerne udføres oftest i hjemmet og registrerer interaktioner, der kan bidrage til at forstå samspillet mellem familiemedlemmerne.

Nogle af de vigtigste værdier ved samspilsobservationer:

  • Samspilsobservationer giver indsigt i, hvordan mennesker interagerer med hinanden og det kan hjælpe med at forstå dynamikken i relationer, kommunikationsmønstre og følelsesmæssige tilknytninger
  • Ved at observere samspillet kan man identificere både styrker og svagheder i relationerne. Dette kan bidrage til at styrke de positive aspekter og adressere eventuelle udfordringer
  • Samspilsobservationer kan bidrage til at identificere områder, hvor personer kan have brug for støtte eller træning i at udvikle sociale færdigheder, såsom kommunikation, konfliktløsning og samarbejde.

Samlet set kan samspilsobservationer hjælpe med til at udvikle sociale færdigheder hos alle i familien.

Et forløb består typisk af flere møder og vil oftest foregå i familiens eget miljø.

Kontakt mig venligst på +45 2031 3994 eller jytte@hollender.dk for at høre mere og få et tilbud på et forløb.