Jytte Hollender på LinkedIn

Samspilsobservationer

Det er i interaktionen mellem et barn og dets forælder, at man kan observere de følelsesmæssige færdigheder og udviklingsmuligheder. Ved at observere dette samspil kan man undersøge, hvilken form for støtte der vil være mest hensigtsmæssig.

*** Siden er under opdatering ***